top of page

Oremus

Kiedy i gdzie?
Spotkania odbywają się w środę po Mszy św. wieczornej w Domu Parafialnym lub kościele.

Kto jest opiekunem grupy?

Ks. Marek Wachowiak.

Kto może przyjść na spotkanie?

Uczestniczyć w nich mogą dorośli w każdym wieku.

O grupie.

Oremus (módlmy się), jak sama nazwa wskazuje, jest parafialną grupą modlitewną. W spotkaniach, które mają charakter modlitewno - formacyjny, uczestniczy przeważnie kilkanaście osób. Trzon grupy stanowią osoby należące kiedyś do Odnowy w Duchu Świętym, dlatego członkowie obecnej grupy Oremus trwają w charyzmacie tej wspólnoty. Podstawą naszej modlitwy jest dziękczynienie z uwielbieniem i rozważanie Słowa Bożego. Co drugą środę podczas spotkania w kościele adorujemy Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie. Nasza grupa jest otwarta. Zapraszamy wszystkich, którzy pieśnią i spontaniczną modlitwą chcą uwielbiać Boga i wypraszać potrzebne łaski dla całej parafii. Trwanie w naszej wspólnocie modlitewnej pozwala na osobisty rozwój duchowy, który w konsekwencji prowadzi do głębszej wiary i chęci dzielenia się z innymi otrzymanymi darami duchowymi. Stąd niektórzy z nas biorą czynny udział w życiu parafii udzielając się przy różnych posługach, np. w hospicjum czy w zakrystii.
Zapraszamy! "Przyjdź i zobacz". Stań się jednym z nas!


 

bottom of page