top of page

Nowe drzwi kościoła

dar_fundacji_jsw_2-2024.jpg
P4031041.JPG

Na początku października 2023 r. otrzymaliśmy dotację z Fundacji JSW w wysokości 50000 zł i przeznaczyliśmy ją na remont drzwi głównych w kościele. Dotacja stanowaiła 77% pełnego kosztu remontu. Koszt całkowity drzwi z obróbkami kamieniarskimi i murarsko - malarskimi wyniósł 64800 zł. Finansowy udział parafii zawarł się w sumie 14 800 zł. (23%).
Drzwi zostały wykonane przez Zakład Stolarski DREW-MONT pana Józefa Wrony, naszego parafianina. Elementy metalowe oraz obróbki ślusarskie wykonał także nasz parafianin - pan Mirosław Malanowski. Gwoździe pochodzą z historycznych starych drzwi, które zostały wiernie odtworzone. Nowy stopień z płomieniowanego granitu wraz z obróbką kamieniarską wykonał Zakład Kamieniarski PIĄTEK z Turzy Śl., a obróbki murarsko - malarskie wykonane zostały przez Zakład USŁUGI BUDOWLANE pana Arkadiusza Zająca z Wodzisławia Śl.

Prace murarsko - malarskie przy drzwiach będą dokończone przy renowacji i wykonaniu nowej elewacji wieży kościoła oraz ściany frontowej. Przed tymi pracami czeka nas jeszcze wymiana okna nad drzwiami wejściowymi. Domaga się tego Wojewódzki Konserwator Zabytów.

bottom of page