top of page

Legion Maryi

Kiedy i gdzie?
Prezydium Żeńskie ma swoje spotkania w czwartki po Mszy św. wieczornej

Prezydium Męskie ma swoje spotkania w poniedziałki po Mszy św. wieczornej

Spotkania odbywają się w Domu Parafialnym.

Kto jest opiekunem grupy?

Prezydium Żeńskiego - Ks. Sławek Tyburski

Prezydium Męskiego - Ks. Marek Wachowiak.

Kto może przyjść na spotkanie?

Uczestniczyć w nich mogą dorośli w różnym wieku - należy wybrać odpowiednie prezydium zgodnie z reprezentowaną przez siebie płcią.

O grupie.

Legion Maryi to grupa, której członkowie za wstawiennictwem Maryi chcą nieść pomoc potrzebującemu—zarówno poprzez modlitwę, jak i uczynki miłosierdzia. Nazwa sugeruje, że Legion Maryi stara się naśladować legiony rzymskie, które słynęły z odwagi, męstwa, wierności i dyscypliny. 
Członkowie grupy mają obowiązek codziennej modlitwy różańcowej i specjalnej modlitwy legionowej, a także wypełniania zadań, którymi mogą być prace na rzecz parafii, ewangelizacji czy uczynki miłosierdzia wobec potrzebujących. Z tych zadań zdają sprawozdanie na cotygodniowym spotkaniu prezydium. 
W naszej parafii istnieją dwa prezydia: żeńskie, którym obecnie opiekuje się ks. Sławek Tyburski i męskie, pod opieką ks. Marka Wachowiaka. Oprócz członków prezydiów do Legionu należą także auksyliatorzy, którzy nie uczestniczą w regularnych spotkaniach (tylko kilka razy do roku), ale swoją modlitwą wspierają wysiłki legionistów.
Na terenie naszej parafii Legion Maryi włącza się na przykład w prowadzenie modlitw, prowadzi adoracje, roznosi Gościa Niedzielnego, odwiedza chorych, przygotowuje Jerycho różańcowe.

bottom of page