top of page

Skład

Parafialnej Rady Duszpasterskiej

2022 - 2027

Przewodniczący: 

Ks. Proboszcz Stefan Wyleżałek,

Zastępca Przewodniczącego: 

Dorota Woźnica-Widziołek,

Sekretarz

Alicja Kaczorowska – Dziewica Konsekrowana

Członkowie Rady

Ks. Wikariusz Sławomir Tyburski,

Ks. Wikariusz Marek Wachowiak,

Leonard Krajewski – Kościelny,

Emilia Kaczorowska – Katechetka,

Krzysztof Gorczyca – Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej,

Teresa Fajkis – Przewodnicząca Parafialnego „Caritas”,

Krystyna Piechoczek – Przew. Zarz. Osiedla Jastrz. Górne i Dolne,

Gabriela Grygier,

Zbigniew Sitko,

Piotr Sokal,

Bernadeta Szlezinger,

Bożena Śmietana-Skiba,

 

                                                                                

bottom of page