Skład

Parafialnej Rady Duszpasterskiej

2017 - 2022

Z URZĘDU:

1. Ks. Proboszcz Stefan Wyleżałek,

2. Ks. Wikariusz Mateusz Drobny,

3. Ks. Wikariusz Marek Wachowiak,

4. Leonard Krajewski – Kościelny,

5. Emilia Kaczorowska – Katechetka.

 

Z MIANOWANIA:

6. Krzysztof Gorczyca – Nadzwyczajny Szafarz Komunii św.,

7. Alicja Kaczorowska – Ruch „Światło Życie”,

8. Teresa Fajkis – Parafialne „Caritas”,

9. Krystyna Piechoczek – Przew. Zarz. Osiedla Jastrz. Górne i Dolne,

 

Z WYBORU:

10. Ryszard Piechoczek,

11. Hanna Grygierek,

12. Gabriela Grygier,

13. Adam Kubonik,

14. Bożena Śmietana-Skiba,

15. Dorota Woźnica-Widziołek,