Skład

Parafialnej Rady Duszpasterskiej

2022 - 2027

Z URZĘDU:

1. Ks. Proboszcz Stefan Wyleżałek,

2. Ks. Wikariusz Sławomir Tyburski,

3. Ks. Wikariusz Marek Wachowiak,

 

Z MIANOWANIA:

4. Leonard Krajewski – Kościelny,

5. Emilia Kaczorowska – Katechetka,

6. Krzysztof Gorczyca – Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej,

7. Alicja Kaczorowska – Dziewica Konsekrowana,

8. Teresa Fajkis – Przewodnicząca Parafialnego „Caritas”,

9. Krystyna Piechoczek – Przew. Zarz. Osiedla Jastrz. Górne i Dolne,

 

Z WYBORU:

10. Gabriela Grygier,

11. Zbigniew Sitko,

12. Piotr Sokal,

13. Bernadeta Szlezinger,

14. Bożena Śmietana-Skiba,

15. Dorota Woźnica-Widziołek,