top of page

Pogrzeb

O pogrzebie

Śmierć bliskich zawsze jest wydarzeniem wstrząsającym i trudnym. W takich chwilach trudno o wszystkim pamiętać, i ciężko jest nie działać w wielkich emocjach. Dlatego parę słów przypomnienia o sprawach formalnych związanych z pogrzebem, ale również kilka słów o pogrzebie chrześcijańskim.

Informacje praktyczne

Dla spełnienia formalnych wymogów pogrzebu chrześcijańskiego zmarły powinien być naszym parafianinem. Jeżeli  pogrzeb, według woli zmarłego lub rodziny, ma się odbyć poza swoją  parafią warto poinformować proboszcza parafii zamieszkania. Należy przy ustalaniu daty i godziny pogrzebu, przynieść ze sobą  Akt Zgonu. W trakcie przyjmowania zgłoszenia pogrzebu, duszpasterz zanotuje w kartotece parafialnej oraz księdze zmarłych fakt śmierci parafianina.

Formy pogrzebu
Co do form pogrzebu warto wiedzieć, że składa się on z trzech stacji: Modlitwy w Domu Przedpogrzebowym, Mszy św. (może odbyć się w innym czasie i miejscu) oraz Modlitw nad grobem. Te trzy stacje mogą być ze względu na okoliczności zmienione. Na przykład Msza św. odprawiana bez obecności zwłok w innym czasie lub miejscu, wtedy po pierwszej stacji następuje trzecia – i to jest normalna forma pogrzebu chrześcijańskiego w Kościele Katolickim. Z różnych powodów proponuje się czasem tę zwykłą formę pogrzebu np. gdy, ktoś ewidentnie nie chodził do kościoła – nie tyle z powodu choroby, ile zwykłej niechęci. Zgodnie zatem z życzeniem wyrażonym przez zmarłego – przez jego postawę w życiu, a nie zgodnie z życzeniem rodziny, Msza św. proponowana jest w innym czasie. W takim wypadku uroczysta forma pogrzebu wynikałaby raczej z formalizmu i rytualizmu niż z prawdziwej pobożności.

 

bottom of page