top of page

Namaszczenie chorych

W jakich okolicznościach?

Bardzo często zdarza się, że choroba zmusza nas lub naszych bliskich do pozostawania przez dłuższy czas w domu. Nie można wyjść nawet do kościoła. Warto wtedy przypomnieć sobie o możliwości przystąpienia do Spowiedzi Św., przyjęcia Komunii Św., a nawet przyjęcia sakramentu Umocnienia Chorych w czasie „odwiedzin chorych”.

Jak zgłosić potrzebę odwiedzin u chorego? 
W naszej parafii mają one miejsce zazwyczaj w pierwszą sobotę miesiąca. Kapłan wyrusza do chorych po porannej Mszy św. Zawsze, o tym wydarzeniu, przypominają nasze ogłoszenia duszpasterskie. Warto zatem wiedzieć, gdzie zgłosić chorego, jak przygotować się na to krótkie nabożeństwo, wreszcie co nieco przypomnieć o samym Sakramencie Chorych. Po informacji umieszczonej w ogłoszeniach parafialnych, należy chorego zgłosić w zakrystii lub kancelarii parafialnej, podając imię, nazwisko i adres.
 

Jak przygotować się na przyjście kapłana z Najświętszym Sakramentem? 

Najlepiej jest przykryć stół białym obrusem, czasami jednak przy łóżku, a nawet w pokoju chorego nie ma stołu – warto przygotować jakieś godne miejsce, by móc na nim położyć naczynie z Komunią Św. Tak jak przy „kolędzie”, dobrze jest umieścić na stole krzyż i zapalone świece. Dobrze jest, jeśli przygotuje się szklankę z wodą, aby chory mógł napić się, by od razu spożyć Hostię. Jeśli chory nie może nic spożywać, warto to wcześniej zaznaczyć kapłanowi – istnieje możliwość przyjęcia tylko cząstki Hostii, lub nawet Krwi Pańskiej. Jeżeli będzie udzielany Sakrament Umocnienia Chorych – Święte Namaszczenie, dobrze także przygotować np. kawałek waty, aby kapłan mógł wytrzeć z Oleju Świętego ręce po namaszczeniu, a przed udzieleniem mu Komunii Św. Taki kawałek waty, należy potem spalić (tak jak to czynimy np. z obrazkami świętymi – nie wyrzuca się ich do śmietnika!).
Obrzęd udzielania Komunii Św., wygląda mniej więcej tak: znak krzyża, spowiedź chorego (lub akt pokutny), odczytanie fragmentu Pisma Św., modlitwa, namaszczenie (o ile chory sobie tego życzy), Komunia Św., błogosławieństwo (jeśli udzielony był Wiatyk, błogosławieństwo z udzieleniem odpustu zupełnego). Wiatyk, to przyjęcie Komunii św. przed śmiercią.

 

Kiedy poprosić o ten sakrament? 

Warto przypomnieć, że w ciężkiej chorobie, nawet gdy ona nie wydaje się być śmiertelną, chrześcijanin powinien poprosić o Sakrament Umocnienia Chorych, mówi o tym Pismo św. (Jk 5,14-15). W tym sakramencie Kościół poleca chorych cierpiącemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił. Sakramentu udziela się również wtedy, gdy ktoś jest nieprzytomny, ale tylko wtedy, gdy można przypuszczać, że jako wierzący tego by sobie życzył.
 

bottom of page