top of page

Ruch Światło - Życie
czyli Oaza

Kiedy i gdzie?
Spotkania odbywają się w piątek. Rozpoczynają się Mszą św. wieczorną w kościele. Po Eucharystii grupa przechodzi do Domu Parafialnego.

Kto jest opiekunem grupy?

Ks. Sławek Tyburski.

Kto może przyjść na spotkanie?

Młodzież w każdym wieku począwszy od klasy 6 szkoły podstawowej.

O grupie.

Ruch Światło—Życie jest ruchem dla  młodzieży, dorosłych i rodzin, ale w naszej parafii mamy obecnie, tylko oazę młodzieżową. Grupa spotyka się w piątki. Zaczynamy Mszą św. wieczorną, a potem przechodzimy do domu parafialnego, gdzie animatorzy prowadzą spotkania w małych grupach. O przynależności do grup decyduje etap formacji i wiek, ponieważ we wspólnocie są zarówno szóstoklasiści, jak i studenci. Później jest jeszcze spotkanie ogólne, na którym spotykają się wszyscy. Nie są to wykłady — zwykle wiele się dzieje i jest zabawnie... Całość kończymy modlitwą, ale można zostać dłużej, aby porozmawiać, pośpiewać albo się pobawić. Niektóre spotkania ogólne, w całości przeznaczamy na zabawę, albo na modlitwę w kościele. Latem  uczestniczmy w 17 dniowych rekolekcjach, co jest podstawą naszej formacji. 
Mamy też w parafii trochę zadań:, przygotowujemy oprawę Mszy św. o 9.30, przygotowujemy Jasełka, liczymy wiernych i takie tam inne drobiazgi…
A oprócz tego: jeździmy na zimowiska i inne wycieczki czasem bawimy się na podchodach, ogniskach, imprezkach i naciągamy Opiekuna na pizzę, cukierki, chipsy i lody...
Uwaga dla rodziców: spotkania kończą się ok. 21.20, ale można zostać do 22.00. To późno, ale wracamy do domów grupami, lub odwozimy uczestników samochodem, dbamy o to, by nikt nie wracał sam, chyba, że musi wyjść zanim skończymy spotkanie...

bottom of page