top of page

III Zakon św. Franciszka

Kiedy i gdzie?
Spotkania odbywają się w III niedzielę miesiąca o godz. 14.00 w kościele.

Kto jest opiekunem grupy?

Ks. Marek Wachowiak.

Kto może przyjść na spotkanie?

Uczestniczyć w nich mogą dorośli w każdym wieku.

O grupie.

Tercjarze starają się dążyć do doskonałości przez: 1. kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa "nawróceniem"; 2. oczyszczanie serca ze złych skłonności, żądzy posiadania i panowania; 3. budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji; 4. walkę z pokusami - szerząc w środowisku pracy i w domu pojęcie powszechnego dobra i braterstwa; 5. niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu; 6. żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową; 6. czynienie miłosierdzia jak: bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.   
Nasi tercjarze modlą się codziennie za kapłanów, o nawrócenie grzeszników, o pokój, starają się modlić częścią Liturgii Godzin, Koronką do Miłosierdzia Bożego a także odwiedzają chorych. Zapraszamy dorosłych w różnym wieku, którzy pragną żyć we franciszkańskim duchu wsłuchiwania się w Ewangelię.

bottom of page