top of page

Wyjdź z nami na pustynię...

Rekolekcje dla młodzieży

Dzień III

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś kliknij najpierw w przycisk Zaproszenie

znajduje się tam wprowadzenie do rekolekcji

Następnie obejrzyj filmik - aby to zrobić kliknij w przycisk

Film

Piosenka "Mów do mnie Panie" może Ci pomóc, wykonać dzisiejsze zadanie i poprowadzić tam, gdzie usłyszysz Głos Jezusa.

 Możesz jej posłuchać, gdy klikniesz w przycisk Piosenka

Zadanie dzień 3

środa 24 marca

Dzisiaj na swoje spotkanie

z Jezusem na pustyni

zabierz także

fragment Pisma Świętego

Proponujemy fragment

z księgi Izajasza. 

Możesz podobnie jak wczoraj, przygotować sobie ciche miejsce, wysłuchać kilka razy proponowanej na dziś piosenki "Mów do mnie Panie". Później zostań na chwilę w ciszy i przeczytaj powoli fragment księgi Izajasza. Spróbuj usłyszeć co Pan Bóg do Ciebie mówi. 

Dla ułatwienia - możesz spróbować zatrzymać się na tym obrazie - Jezus wyrył sobie Ciebie na dłoniach

- co widzisz, gdy słyszysz o pooranych dłoniach Jezusa?

- co widzisz, gdy słyszysz, że jest na nich wyryte

Twoje imię

-  słuchaj serca, może usłyszysz Głos Jezusa, który próbuje Ci powiedzieć o Swojej Miłości.

Fragment

Księgi Izajasza

13 Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio!
Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem!
Albowiem Pan pocieszył swój lud,
zlitował się nad jego biednymi.
14 Mówił Syjon: "Pan mnie opuścił,
Pan o mnie zapomniał".
15 Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu,
ta, która kocha syna swego łona?
A nawet, gdyby ona zapomniała,
Ja nie zapomnę o tobie.
16 Oto wyryłem cię na obu dłoniach,
twe mury są ustawicznie przede Mną.

Iz 49, 13-16

Konkurs

Aby sprawdzić, czy dobrze zrozumiałeś treść 3 dnia  oraz czy uważnie oglądałeś i słuchałeś, zmierz się z krótkim quizem.

Przeniesie Cię do niego przycisk

Quiz

Jak nick wpisz swoje imię i nazwisko - na zwycięzców czekają nagrody

Do gry można przystąpić do czwartku do godz. 18.00

Wyniki

Quizu z dnia 1

zwyciężyli

1 miejsce

Maks Kołeczko

2 miejsce 

Emilia Smulska

3 miejsce 

Mikołaj Bartczak

nagrody będą do odebrania w godzinach pracy kancelarii

 we wtorek 30 marca, 

w środę 31 marca

lub od wtorku 6 kwietnia 

 

Aby sprawdzić godziny pracy kancelarii kliknij przycisk Kancelaria

Wyniki

Quizu z dnia 2

zwyciężyli

1 miejsce

Maks Kołeczko

2 miejsce 

Mikołaj Bartczak

3 miejsce 

Lena Smulska

nagrody będą do odebrania w godzinach pracy kancelarii

 we wtorek 30 marca, 

w środę 31 marca

lub od wtorku 6 kwietnia 

 

Aby sprawdzić godziny pracy kancelarii kliknij przycisk Kancelaria

Wyniki

Quizu z dnia 3

zwyciężyli

1 miejsce

Maks Kołeczko

2 miejsce 

Kasia Adamczyk

3 miejsce 

Mikołaj Bartczak

nagrody będą do odebrania w godzinach pracy kancelarii

 we wtorek 30 marca, 

w środę 31 marca

lub od wtorku 6 kwietnia 

 

Aby sprawdzić godziny pracy kancelarii kliknij przycisk Kancelaria

Wyniki

Quizu z dnia 4

zwyciężyli

1 miejsce

Kasia Adamczyk

2 miejsce 

Julia Jaworska

3 miejsce 

Patrycja Sobocik

nagrody będą do odebrania w godzinach pracy kancelarii

 we wtorek 30 marca, 

w środę 31 marca

lub od wtorku 6 kwietnia 

 

Aby sprawdzić godziny pracy kancelarii kliknij przycisk Kancelaria

Wyniki

Quizu z dnia 5

zwyciężyli

1 miejsce

Julia Jaworska

2 miejsce 

Liliana Witkowska

3 miejsce 

Emilia Witkowska

nagrody będą do odebrania w godzinach pracy kancelarii

 we wtorek 30 marca, 

w środę 31 marca

lub od wtorku 6 kwietnia 

 

Aby sprawdzić godziny pracy kancelarii kliknij przycisk Kancelaria

bottom of page