top of page

Zespół charytatywny

Kiedy i gdzie?
Terminy podawane są w ogłoszeniach parafialnych.

Kto jest opiekunem grupy?

Ks. Stefan Wyleżałek.

Kto może przyjść na spotkanie?

Wszyscy, którzy chcieliby poświęcić  swój czas innym, poprzez proste uczynki miłości.

O grupie.

To jedna z najmłodszych grup parafialnych. Działa dopiero od około 7  lat. Nie znaczy to jednak, że parafia nie działała wcześniej na polu caritas – miłości miłosiernej wobec bliźnich. To w naszej parafii istniał przez lata punkt wydawania żywności w ramach programu PEAD (skrót francuskiej nazwy Programme Europeen d'Aide aux plus Demunis) - po polsku tłumaczonego jako Europejski Program Pomocy Żywnościowej. Głównym celem programu jest niesienie pomocy żywnościowej najbiedniejszym osobom w całej Europie. Także od wielu lat we współpracy z OPS’em w Jastrzębiu-Zdroju, wydawane były gorące posiłki dla najbiedniejszych z terenu całego miasta.
Parafialny Zespół Charytatywny ma na celu niesienie pomocy wszystkim najbiedniejszym z terenu naszej parafii w formie osobowej, kiedy ludzie chorują lub cierpią na samotność, wyobcowanie bądź odrzucenie, a także w formie materialnej, kiedy na skutek różnych kolei życiowych potrzebne jest wyciągnięcie pomocnej dłoni i pomoc rzeczowa. Do zespołu należy obecnie kilka osób, a spotkania odbywają się co dwa miesiące i ich terminy są podawane w niedzielę w ramach ogłoszeń.  Wszystkich chętnych zapraszamy do zaangażowania się w dzieło miłości miłosiernej, bo to – według słów Jezusa – z niej będziemy sądzeni. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby poświęcić  swój czas innym, poprzez proste uczynki miłości.

bottom of page