top of page

Chrzest

W naszej parafii.
W naszej parafii udzielamy tego sakramentu zasadniczo w trzecią niedzielę miesiąca w czasie Eucharystii o godz. 12.15. Katecheza dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywa się w sobotę poprzedzającą niedzielę Chrztu Św. o godz. 16.30 w Domu Parafialnym (w miesiącach zimowych o godz. 15.30). Aktualne terminy można sprawdzić w zakładce Informator Parafialny

Nauka Kościoła o Sakramencie Chrztu.
Przez Chrzest Święty człowiek zostaje zanurzony w Misterium Paschalne męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa oraz zostaje włączony do Kościoła, stając się członkiem Ludu Bożego. Chrystus obdarza ludzi ochrzczonych nadprzyrodzoną łaską wiary, nadziei i miłości. Z chwilą decyzji o chrzcie swego dziecka rodzice przyjmują na siebie obowiązek wychowania w wierze. Wychowanie religijne dziecka posiada decydujące znaczenie dla całego późniejszego jego życia. Rodzice chrzestni powinni wspomagać rodziców, a nawet - w wyjątkowych sytuacjach - przejąć wychowanie religijne. Chrztu Świętego należy udzielać w takim miejscu i czasie, aby większa ilość ludzi mogła uczestniczyć w tym wydarzeniu. Powinni być obecni rodzice dziecka, chrzestni,  jak również cała rodzina, a także krewni, przyjaciele, sąsiedzi i inni parafianie. Jasno wyrażają to Obrzędy Chrztu Dzieci. Najbardziej stosownym dniem do udzielania Chrztu Świętego jest niedziela, gdyż ukazuje ona związek sakramentu Chrztu Św. z Misterium Paschalnym Chrystusa.

Kto może być rodzicem chrzestnym dla dziecka?
Chrzestnymi mogą być osoby, które przyjęły sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania, są osobami praktykującymi, a więc takimi, które swoim życiem religijnym mają dać przykład dziecku. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub nie mający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący, albo praktykujący tylko „od święta”).  Rodzice chrzestni, jeżeli mieszkają w innej parafii niż ta, w której ma być ochrzczone dziecko, dostarczają zaświadczenie, iż mogą być rodzicami chrzestnymi. O takie zaświadczenie najczęściej prosimy w swojej parafii, albo w tym miejscu, gdzie naprawdę praktykujemy swoją wiarę np. w jednostce wojskowej, parafii czasowego pobytu (również za granicą), w duszpasterstwie akademickim itp. Wymagany wiek - ukończone 16 lat.

Jakie dokumenty należy mieć przy sobie zgłaszając dziecko do Chrztu Św.?
Zgłaszając dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej należy przynieść dowód tożsamości (najlepiej Dowód Osobisty), jak również Akt Urodzenia Dziecka. Kancelaria parafialna wypełnia "Formularz zgłoszenia chrztu dziecka" (należy mieć również spisane dane osobowe rodziców chrzestnych - adresy zamieszkania, daty urodzenia, daty ślubu kościelnego).

Jak przygotować się do Chrztu Św.?
Rodzice, jak i chrzestni dziecka powinni być starannie przygotowani do świadomego udziału w tym sakramencie, dlatego mają obowiązek wziąć udział w katechezie dla rodziców i rodziców chrzestnych (w naszej parafii ma ona miejsce w sobotę poprzedzającą niedzielę chrztu dziecka o godz. 16.30 - w miesiącach zimowych o godz. 15.30). Okazja do spowiedzi św. jest we wszystkie soboty od godz. 17.00 (o godz. 16.00 w miesiącach zimowych), oraz 30 minut przed każdą Mszą Świętą w tygodniu.

O co należy zadbać?
Wcześniej należy zakupić świecę, która odpalona od świecy paschalnej stanowi w czasie Chrztu św. znak przyjęcia wiary. Rodzice przynoszą również do kościoła białą szatę - znak łaski uświęcającej, którą matka chrzestna nakłada na dziecko. Białą szatę można zakupić w sklepach z dewocjonaliami lub uszyć samemu - prostą białą, symboliczną sukienkę.

Nadeszła niedziela Chrztu Św. dziecka.
W niedzielę, bezpośrednio przed Mszą św. z udzielaniem sakramentu Chrztu św., należy w zakrystii potwierdzić przybycie z dzieckiem do kościoła. Po udzieleniu sakramentu Chrztu Św. dziecko zostaje wpisane do księgi parafialnej. Od tej chwili będą tam wpisywane wszystkie ważniejsze adnotacje np. o przyjęciu bierzmowania, o zawarciu ślubu. Należy zatem pamiętać, w którym kościele dziecko zostało ochrzczone.

Sytuacja wyjątkowa.
Jeżeli o chrzest dla dziecka proszą rodzice, którzy żyją w niesakramentalnym związku, konkubinacie, należy najpierw porozmawiać z proboszczem, który w tym przypadku dodatkowo spotyka się z rodzicami i chrzestnymi.

bottom of page